Esita küsimus elik@nlib.ee

Sester: ELi ühine eesmärk on toetada tasakaalustatud majanduskasvu

30.01.2017

27.01.2017

Euroopa Liidu rahandusministrid võtsid tänasel majandus-rahandusnõukogul (Ecofin) Brüsselis vastu järeldused majanduskasvu analüüsi, ohtlike majandusarengute aruande ja euroala üldiste soovituste kohta.

„Euroopa Liidu ühine eesmärk on toetada tasakaalustatud majanduskasvu. Majandusanalüütikute soovitused ELile ja euroalale on aastaid olnud sarnased, samas näeme nende järgi talitamisel ka reaalset tulemust – majandus on taastumas, kuigi palju on veel ära teha. Jätkuvalt vajame struktuurireforme, investeeringute elavdamist ja vastutustundlikku eelarvepoliitikat, mis majanduskasvu edaspidigi tagant tõukaksid,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Praegust majandusolukorda mõjutab jätkuvalt viimane majanduskriis – nii olid eurorühma arutelul eile endiselt vaatluse all Kreeka olukord ning Iirimaa ja Portugali abiprogrammide järgsed tegevused. Teiselt poolt on kindlasti olulised Ühendkuningriigi edasised sammud ning me ei ole sõltumatud Euroopa Liidust väljaspool toimuvast, mistõttu jälgime arenguid kogu maailmas.“

Ecofin kinnitas kolm aruannet. Euroopa Komisjoni majanduskasvu analüüs andis soovitused suunata tähelepanu investeeringutele, struktuurireformidele ja vastutustundlikule eelarvepoliitikale. Häiremehhanismide aruanne, mis pöörab tähelepanu ohtlikele majandusarengutele liikmesriikides, keskendus seekord kõrgele võlakoormale ning tootlikkuse kasvu pidurdumisele ning vajadusele investeeringuid suurendada. Komisjon koostab veebruariks süvaanalüüsid koos soovitustega majandusolukorra parandamiseks 13 liikmesriigi kohta. Seekord analüüsitakse lähemalt Bulgaaria, Horvaatia, Küprose, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Hollandi, Portugali, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi majandusarenguid. Täpsemalt euroalale mõeldud soovitustes keskendutakse samuti võlakoormusele ja investeeringutele.

Rahandusminister Sester kohtus täna ka Euroopa Komisjoni rahanduse, maksunduse ja tolli voliniku Pierre Moscoviciga, et arutada Eestile eesistumise ajal olulisi ELi majanduse ja rahanduse küsimusi.

Euroopa Komisjon tutvustas lisaks ministritele pöördmaksustamise ajutise erandi kohaldamise ettepanekut. Pöördmaksustamiseks nimetatakse juhtu, mil käive tekib küll kauba või teenuse müüjal, kuid käibemaksu arvestamise kohustus lasub kauba või teenuse saajal. Ajutist erandit saaks kohaldada vaid kindlatel tingimustel ning selle eesmärk on võidelda tõhusamalt käibemaksu pettuste vastu.

Eesistuja Malta andis teiste liikmesriikide rahandusministritele ülevaate oma tööprogrammist, mille keskmes on maksu- ja panganduse küsimused.

Kõrgetasemelise töögrupi esimees Mario Monti tutvustas ministritele ELi eelarve finantseerimise aruannet. Selles tehakse ettepanek keskenduda tulevikus rohkem otse Euroopa Komisjonile laekuvatele finantseerimisallikatele. Praegu on eelarve peamine ELi eelarve tuluallikas tollimaksud, tulevikus soovitakse kaaluda näiteks ka keskkonnamakse. Aruandega saab tutvuda:http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm

Lisainfo:

Ecofin

Eurorühm

Allikas: eesistumine.ee