Esita küsimus elik@nlib.ee

Lepingud

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta on ilmunud Euroopa Liidu Teatajas 26. oktoobril 2012 C 326/01 ja C 326/02
—————————————————————————————————————————————————————–
ALUSLEPINGUD
Euroopa Söe- ja Teraseühenduse leping, Pariis 1951 (jõust. 1952)
Euroopa Majandusühenduse asutamisleping, Rooma 1957 (jõust. 1958)
Euroopa Aatomienergeetikaühenduse asutamisleping (Euratom), Rooma 1957 (jõust. 1958)
Euroopa Liidu leping, Maastricht 1992 (jõust. 1993) – eesti keeles avaldatud väljaandes “Euroopa Liit. Lepinguraamat

MUUD ÕIGUSAKTID
Liitmisleping (Merger Treaty), 1965 (jõust. 1967) – lepinguga loodi Euroopa Ühenduste Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon
Ühtne Euroopa akt, 1986 (jõust. 1987) – avaldatud väljaandes “Euroopa Liit. Lepinguraamat
Amsterdami leping, 1997 (jõust. 1999) – avaldatud väljaandes “Euroopa Liit: [lepingud]
Nice´i leping, 2001 (jõust. 2003) – avaldatud väljaandes “Euroopa Liit: Nice´i leping; Euroopa Liidu leping; Euroopa Ühenduse asutamisleping; Euroopa Liidu põhiõiguste harta
Euroopa põhiseaduse leping, 2004 (jõustamata)
Lissaboni leping2007 (jõust. 2009)

EESTI JA EUROOPA LIIDU VAHEL SÕLMITUD LEPINGUD
Euroopa leping (Eesti ja ELi vaheline assotsiatsioonileping), 1995 (lõppenud 1. mai 2004)
Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisleping, Ateena 2003 (jõust. 2004)