Esita küsimus elik@nlib.ee

Schaake piinamisvahendite müügist: Euroopa ei saa jääda pealtvaatajaks

03.10.2016

Piinamised ja surmanuhtlus on endiselt reaalsus paljudes maailma riikides. EP saadiku Marietje Schaake sõnul peab Euroopa Liit tagama, et ühendusest pärit teenused või vahendid ei aitaks sellistele praktikatele kaasa. Piinamisvahendite ekspordi üle kontrolli karmistav määrus on täiskogul arutelul ja hääletusel teisipäeval, 4. oktoobril. Raportöör Schaake selgitab, miks vastavat õigusloomet vaja on.

Millistest vahenditest käib jutt?

Meie eesmärgiks on piirata piinamiseks kasutatavate julmade toodete eksporti, näiteks vahendid, mida kasutatakse inimeste aheldamiseks või peksmiseks. Siia alla kuuluvad ka ravimid, mida on võimalik kasutada surmasüstina. Selliseid ravimeid ei tohi müüa ei vanglatele ega õiguskaitseorganitele.

Meil on vaja õiguslikke aluseid tegutsemaks olukorras, kus leitakse piinamiseks mõeldud vahendeid täis veok. Seda isegi juhul, kui piinamisvahendid avastatakse liikumas transiitkaubana Hiinast Mehhikosse. Euroopa ei saa jääda lihtsalt pealtvaatajaks.

Püüame panna paika põhimõtted, mille alusel on vajadusel võimalik asuda tegutsema. Loomulikult ei esine selliseid juhtumeid iga päev, kuid kui seda ette tuleb, tähendab see märkimisväärseid tagajärgi üksikisikutele.

Kui suur on hetkel kõnealune probleem kogu maailma lõikes?

Inimõigused, eelkõige ajakirjandusvabadus, on surve all globaalselt. Peame selliseid arenguid valvsalt jälgima, jõuliste ja avatud ühiskondade kindlustamisest Euroopas jääb üksi väheks.

Me ei tohi silmist lasta mujal maailmas toimuvat ega unustada, kuivõrd vajatakse Euroopa abi tagamaks inimõiguste austamine.

Ühelt poolt oleme seadnud endale ideaalid, kuid tegelikkus on midagi muud. Kui suur on see vahe?

Täiesti õige, see vahe on tihtilugu üsna suur ja eksisteerivad topeltstandardid. Näiteks olime väga pikka aega kriitilised inimõigusrikkumiste suhtes riikides nagu Egiptus. Kuid viimase kahe aasta jooksul on kriitika jäänud oluliselt pehmemaks Egiptuse presidendi kindral Sisi suunas, kelle käe all on inimõiguslaste sõnul muutunud olukord hullemaks kui kunagi varem. Euroopa Liit on Egiptuse suunal äärmiselt vaoshoitud.

Eirame julgeoleku tagamisel ja terrorismivastases võitlusel väga tihti ränki inimõigusrikkumisi. See ei ole vabandatav. Terrorismile tuleb astuda vastu, kuid seejuures tuleb austada inimõigusi.

Allikas: europarl.europa.eu