Esita küsimus elik@nlib.ee

Saar: seadusemuudatus loob parema kaitse Euroopa Liidu kultuuriväärtustele

22.10.2015

Valitsus esitas Riigikogule Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse (ELKTS) muutmise seaduse eelnõu. Muudatus täpsustab tingimusi, kuidas tagastatakse ebaseaduslikult ühest liikmesriigist teise viidud kultuuriväärtusi.

Kultuuriminister Indrek Saar selgitas, et õiguskorra värskendus loob kultuuriväärtustele märksa tõhusama kaitse. „Euroopa Liidu liikmesriikidest viiakse igal aastal ebaseaduslikult välja kuni 40 000 kultuuriväärtust. Paarikümne aasta jooksul on edukaid tagastamismenetlusi olnud vaid seitse. See kõik kinnitab, et senised õigusaktid on ajale jalgu jäänud,“ rääkis Saar.

Minister selgitas, et iga liikmesriik saab edaspidi ise otsustada, millised on tema rahvuslikud rikkused ning kehtestada nende väljaveole piiranguid. „Ostjal lasub edaspidi vastutus kontrollida, ega kaup pole näiteks varastatud või muul moel ebaseaduslikult kodumaad vahetanud. Kui selgub, et midagi on valesti, pikendatakse muuhulgas tagastamisnõude esitamise tähtaega. See kõik tagab kultuuriväärtustele parema kaitse, nii et väärtused asuksid seal, kus nad tegelikult olema peavad,“ loetles Saar.

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv, mis reguleerib kultuuriväärtuste tagastamist Euroopa Liidus ühtsetel alustel. Ühe suurema muudatusena nähakse ette siseturu infosüsteemi (Internal Market Information System ehk IMI süsteemi) kasutamist teabevahetuses ja muus riikidevahelises koostöös.

Eestis on seaduse rakendamisel osalised Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet, suhtlemise eest teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega vastutab Muinsuskaitseamet. Eesti riigile IMI süsteemi kasutuselevõtuga lisakulusid ei teki, kuna seda rahastab Euroopa Komisjon. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 18. detsember k.a.

Allikas: Kultuuriministeerium