Esita küsimus elik@nlib.ee

Saadikud soovitavad USA-l uuesti üle vaadata otsus keelduda Palestiina põgenike abistamisest

13.02.2018

USA keeldus Palestiina põgenike toetuse väljamaksmisest, mistõttu ärgitab parlament ELi suurendama rahalist toetust ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile Lähis-Idas.

EP liikmed kutsuvad Trumpi administratsiooni üles mõelda uuesti läbi nende hiljutine otsus pidada kinni 65 miljoni dollari suurune toetus ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile Lähis-Idas ehk UNRWA-le. Samuti ärgitavad parlamendisaadikud 8. veebruaril vastu võetud resolutsioonis panustama täiendavalt agentuuri rahastamisse ning kutsuvad ka Araabia riike üles rohkem kaasa aitama.

Viiele miljonile Palestiina põgenikule hädavajalikke teenuseid ostutav UNRWA agentuur asutati 1949. aastal. ELi kõrge esindaja Frederica Mogherini märkis 6. veebruari EP täiskogu debatil „UNRWA poliitilist võtmepanust rahuprotsessi taaskäivitamises“. Samuti rõhutas Mogherini, et „organisatsiooni tegevuste vähenemine tooks kogu regioonis kaasa ebastabiilsuse ja turvalisuse riski“.

„Järjekordne hoop Lähis-Ida rahuprotsessile“

„USA provokatiivne otsus on järjekordne hoop Lähis-Ida rahuprotsessile,“ ütles EP Palestiina delegatsiooni esimees Neoklis Sylikiotis. Ta lisas, et Trumpi administratsioon on viinud juba praegu rahuprotsessi ummikusse otsusega tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Euroopa Komisjoni liige Johannes Hahn rõhutas, et Euroopa Liit ja liikmesriigid panustavad kõige rohkem raha Palestiina põgenike abistamisse. Ta teatas, et EL maksab kiirkorras 82 miljoni eurot UNRWA agentuurile veebruari lõpuks. Viimane lisandub 31. jaanuaril välja kuulutatud 42 miljoni euro suurusele abipaketile.

Ivo Vaigi (SL, ALDE) kirjeldas UNRWA tegevust hädavajalikuna ja sõnas, et president Trumpi viimatine otsus keelduda organisatsiooni rahastamisest kujuneb suureks katsumuseks.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (ES, EPP) tuletas saadikutele meelde, et UNRWA rahastamine mõjutab miljoneid inimesi. „Kahte miljonit põgenikku Liibanonis, pea poolt miljonit Jordaanias, 540 000 põgenikku Süürias, 1,4 miljonit Gaza sektoris ja 800 000 Jordani läänekaldal. Need on inimesed, kelle põhivajadustega tuleb tegeleda. Need on lapsed, kelle tulevik on kaalul,“ rõhutas ta.

Unrwa pingutused

Parlament tunnustas UNRWA erakordseid jõupingutusi 8. veebruaril vastu võetud resolutsioonis. Saadikud väljendasid muret organisatsiooni rahastamise vähendamise või edasi lükkamise kohta.

EP liikmed tervitasid Euroopa Liidu ja mõningate liikmesriikide otsust saata lisaabi UNRWA organisatsioonile, ent rõhutasid nõuet kasutada rahastust otsetarbeliselt ja õiglaselt.

Jeruusalemm – nii Iisraeli kui ka Palestiina pealinn

Enne 2017. aasta jõule tunnustas USA president Donald Trump Jeruusalemma Iisraeli pealinnana – lüke, mis mõisteti laialdaselt hukka kui rahvusvahelise õiguse rikkumine. Parlament rõhutas 8. veebruari hääletusega veelkord, et ELi peamine eesmärk on saavutada Iisraeli-Palestiina konfliktile kahe riigi kooseksisteerimisel põhinev lahendus, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja Jerusalemma tunnistamine mõlema riigi pealinnana.

Detsembris 2014 hääletasid parlamendisaadikud üksmeelselt resolutsiooni poolt, mis ”toetab põhimõtteliselt Palestiina riikluse tunnustamist”. ELi 2018. aasta eelarve resolutsioonis kutsusid saadikud üles toetama veelgi enam Lähis-Ida rahuprotsessi, Palestiina omavalitsust ja UNRWAd.