Esita küsimus elik@nlib.ee

Saadikud seavad piirmäärad kaardimaksete vahendustasudele

10.03.2015

Teisipäeval toimunud hääletuse kohaselt seatakse piir vahendustasudele, mida pangad nõuavad kauplejatelt klientide poolt sooritatud kaardimaksete eest.

Piirmäärad, mis hakkavad kehtima nii piiriüleste kui ka riigisiseste kaardipõhiste tehingute puhul peaks vähendama kaardi omanike kulusid.

Piirmäärad vahendustasudele:

* Piiriülese deebetkaarditehingu puhul makseteenuse pakkuja vahendustasu piirmäär tehingu kohta 0,2 % tehingu väärtusest.
* Samasugune 0,2% vahendustasu piirmäär hakkab kehtima riigisisestele deebetkaarditehingutele pärast viie-aastast üleminekuperioodi. Selle ajani võivad liikmesriigid lubada makseteenuse pakkujatel kohaldada vahendustasu kaalutud keskmist, mis ei ole kõrgem kui 0,2 % kõigi riigisiseste deebetkaarditehingute aastasest keskmisest tehinguväärtusest iga maksekaardiskeemi raames.
* Väiksemate riigisisestele deebetkaarditehingute puhul võivad pärast viie-aastast üleminekuperioodi liikmesriigid lubada makseteenuse pakkujatel kohaldada tehingu kohta nõutavat vahendustasu mitte üle 0,05 euro.
* Krediitkaarditehingute puhul hakkab kehtima piirmäär 0,3 % tehingu väärtusest ja liikmesriigid võivad riigisiseste krediitkaarditehingute jaoks kehtestada madalama tehingu kohta nõutava vahendustasu piirmäära.

Täna peavad kauplejad, kes võtavad vastu kaarte, mille on välja andnud üks väljaandja, tihti kaartide väljastaja tingimustel võtma vastu ka muid sama maksekaardiskeemi raames välja antud kaarte. Uue reeglite kohaselt on kauplejad, kes valivad teatud makseskeemi, kohustatud vastu võtma vaid vastava skeemi kaarte, mis on hõlmatud vahendustasude piirmäära reeglitega. Kui nad kasutavad seda võimalust, siis ostjate jaoks võib see tähendada, et kauplejad võtavad vastu küll vähem kaarte, aga piirmäärad peaks tähendama, et kulud langevad nii kauplejatele kui ostjatele .

Erandid: äriklientide kaardid ja nn kolme osapoolega makseskeemid

Uued reeglid ei kehti nn kolme osapoolega skeemidele nagu näiteks Diners ja American Express (ühe panga osalusega makseskeemid). Äriklientide kaardid, mida kasutatakse ettevõtte kulude katmiseks, jäävad samuti uute reeglite kohaldusalast välja.

Kolme aasta möödudes hakkavad uued reeglid kehtima ka kolme osapoolega maksekaardiskeemidele. Seda sel juhul, kui need toimivad tegelikkuses nelja osapoolega maksekaardiskeemina, andes teistele makseteenuse pakkujatele loa kaardipõhiste makseinstrumentide väljaandmiseks.

Edasised sammud

Pärast hääletust parlamendis tuleb uued reeglid veel heaks kiita ELi Nõukogu poolt.
Reegleid hakatakse kohaldama kuus kuud pärast seaduse jõustumist.

Eesti saadikute kommentaarid:

Indrek Tarand: “Kaardimaksete vahendustasude vähendamine on igati progressiivne samm. Jääb loota, et pangad ei leiuta uut viisi kuidas ebamõistlike teenustasude abil rikastuda. Kaardimaksete vahendustasude vähendamine on seega vägagi teretulnud, see on tõhus tarbijakaitse meede monopoolsusesse kalduvas turusuhtes.”

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis