Esita küsimus elik@nlib.ee

Saadikud nõuavad EL-Türgi kokkuleppe üksikasju ja rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist

10.03.2016

Kolmapäeval toimunud arutelul nõudsid saadikud täpset informatsiooni ELi juhtide ja Türgi vahel sõlmitud rände- ja pagulasvoogude haldamist puudutava kokkuleppe kohta, rõhutades, et rahvusvahelistest varjupaigataotlemise reeglitest tuleb kinni pidada.

Arutelul Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu esindajatega rõhutas enamus EP fraktsioonide juhte, et liitumisläbirääkimisi Türgiga ja läbirääkimisi viisareziimi liberaliseerimise üle Türgi kodanikele ei tohiks seostada pagulasküsimusega.

Saadikud esitasid arutelul ELi Nõukogu esindanud Hollandi ministri Jeanine Hennis-Plasschaerti ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisega küsimusi ohtude kohta meediavabadusele Türgis ja hiljutise Zaman ajalehe kontori ülevõtmise kohta Türgi ametivõimude poolt, samuti Kurdi vähemuse kohtlemise kohta. Ka puudutati arutelul eelseisva Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakorras olevaid teemasid. Saadikud arutasid fiskaalpoliitika ja majanduspoliitika kordineerimise Euroopa poolaasta teemal.

/…./

Lisainfo

ELi riigi- ja valitsusjuhtide avaldus EL- Türgi tippkohtumist (07.03.2016)

Euroopa Ülemkogu 17.-18. märtsi kohtumise päevakord

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eesti