Esita küsimus elik@nlib.ee

Saadikud lükkasid tagasi Euroopa Komisjoni koostatava kõrge rahapesuriskiga riikide musta nimekirja

19.01.2017

Saadikud hääletasid selle poolt, et Euroopa Komisjoni esitatud ettepanek musta nimekirjaga riikidest, kus on puudujääke võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega, ümbervaatamiseks tagasi saata.

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis rõhutavad saadikud, et nimekirja tuleks laiendada, nt tuleks lisada riigid, kus on kõrgendatud maksukuritegude oht.

Raportöör Judith Sargentini (Greens/EFA, NL): “Hääletustulemus näitab, et parlament leiab, et praegune ettepanek ei ole piisav. Loodame, et komisjon on muudatusi tehes ambitsioonikam.”

Raportöör Krišjānis Karins (EPP, LV): “Riik tuleks lisada musta nimekirja vaid juhul kui on selgeid tõendeid süsteemsest rahapesu- ja terrorismi rahastamise ohust. Komisjonil peab selleks olema selge ja läbipaistev algoritm.”

Euroopa Komisjoni koostatud nimekirjas on 11 riiki, sh Afganistaan, Iraak, Bosnia ja Hertsegoviina ning Süüria, kus komisjoni hinnangul on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel olulisi puudusi. Era- ja juriidiliste isikute suhtes mustas nimekirjas olevatest riikidest rakendatakse rangemat kontrolli juhul kui nad soovivad tegutseda ELis.

Kuni komisjon kaalub võimalikke muudatusi jääb kehtima eksisteeriv nimekiri.

Resolutsioon võeti vastu häältega: 393 poolt, 67 vastu ja 210 erapooletut.

 

Allikas: Euroopa Parlament