Esita küsimus elik@nlib.ee

Saadikud esitasid kavandi tervishoiu turvalisemaks muutmiseks

20.05.2015

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis reastasid saadikud meetmed patsiendiohutuse parandamiseks, sh kasvava antibiootikumiresistentsuse küsimusega tegelemiseks, kasutades vastutustundlikult tänapäevaseid vahendeid ja toetades innovatsiooni. Saadikud märgivad, et hinnanguliselt 8–12% haiglaravile võetud patsientidest ELis kannatab ravi ajal kõrvalekallete tõttu nagu tervishoiuteenustega seotud nakkused, mida seostatakse ligi 37 000 inimese surmaga ELis ja mis on suur koorem tervishoiuteenuste piiratud eelarvete jaoks.

Kasinusmeetmeid ei tohi rakendada nii, et see mõjutaks patsientide ja tervishoiutöötajate ohutust,” ütles raportöör Piernicola Pedicini (EFDD, IT), kelle soovitused kiideti heaks häältega: 637 poolt, 32 vastu, 10 erapooletut.

Saadikud märgivad resolutsioonis, et praegune majanduskriis avaldab üha suuremat survet liikmesriikide tervishoiueelarvetele ja mõjutab seetõttu patsiendi ohutust. Saadikud kutsuvad liikmesriike tagama, et kokkuhoiumeetmed ei avaldaks mõju patsientide ohutusele ja et tervishoiusüsteemid oleksid endiselt piisavalt rahastatud.

Saadikud nõuavad, et meetmete hulka, mis tagaksid antibiootikumide vastutustundlikuma kasutamise kuuluksid:

– seadused, mis keelavad antibiootikumide raviks väljastamise ilma retseptita
– meetmed, mis tagavad et enne antibiootikumide määramist tehakse mikrobioloogiline diagnoosimine
– vastutustundlike turustamistavade rakendamine, et ennetada huvide konflikte tootjate ja ravimite väljakirjutajate vahel
– antimikroobsete ainete tarbimise seire tõhustamine

Saadikud julgustavad ka farmaatsiaettevõtteid investeerima uute antibiootiliste toimeainete väljatöötamisse ja kutsuvad Euroopa Komisjoni üles kaaluma õigusraamistikku, mille abil julgustada uute antibiootikumide väljatöötamist.

Resolutsioonis kutsutakse üles edendama ja toetama antimikroobikumide (sh ravimsöödi) vastutustundlikku ja mõistlikku kasutamist veterinaarias, lubades nende kasutamist ainult raviks pärast veterinaarse diagnoosi saamist.

Seetõttu tuleks piirata antibiootikumide manustamist loomadele, lõpetades järk-järgult nende profülaktilise kasutamise. Metafülaktika (loomarühma ravi eesmärgiga ravida kliiniliselt haigeid loomi ja takistada haiguse levikut tervetele loomadele) kasutamine tuleks samuti viia miinimumini, ütlevad saadikud resolutsioonis.

Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: “Tervishoiusüsteemide tôhustamisel on oluline osa e-tervise sisseviimisel kôigis EL riikides. Tervet EL hôlmava e-tervise kasutuselevôtt vôimaldaks ka efektiivsemalt vôrrelda liikmesriikide tervishoiusüsteeme, avastada kitsaskohti ja neid kôrvaldada. Oluline probleem on suurenev resistentsus antibiootikumide suhtes, mida on soodustanud nende laienev kasutamine eriti veterinaarmeditsiinis. Toetan seda, et antibiootikumide väljakirjutamine muutuks vastutustundlikumaks ja konkreetselt pôhjendatumaks.”

Urmas Paet: “Antibiootikumid on tänapäevameditsiinis väga oluline ravivahend, kuid paraku esineb sageli nende väärkasutamist. Väärkasutamise põhjuseid võib olla mitmeid, näiteks kui antibiootikume võetakse valel põhjusel või kui patsient ei võta neid arsti ettekirjutuste kohaselt. Nakkuste ravimine muutub keerukamaks ja see on väga ohtlik tendents, mistõttu peavad riigid leidma konkreetsed lahendused probleemiga tegelemiseks, sealhulgas on oluliseks teavitustöö patsientide hulgas, tagamaks antibiootikumide vastutustundlik kasutamine.”

Yana Toom: ” Ma ei tea, miks selline oluline küsimus on ikka veel olnud nii alahinnatud liikmesriikide valitsuste poolt. Ma olen väga rahul tänase hääletuse tulemusega, tervishoiu turvalisemaks muutmine suurendab ravi positiivsete tulemuste võimalust, aitab ära hoida suure osa surmajuhtumitest ja aitab kaasa tervishoiu tööstuse läbimurdele Euroopas.”

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis