Kaheksa riigikogu liiget tahavad, et Eesti asuks eesistumise perioodil aktiivselt võitlema illegaalse lemmikloomakaubandusega ning muudaks kohustuslikuks lemmikloomade kiibistamise ja registreerimise.