Esita küsimus elik@nlib.ee

Rumeenia eesistumine: parlamendiliikmed ootavad arutelu MFFi ja ELi tuleviku üle

08.01.2019

Rumeenia võtab jaanuaris nõukogu rotatsiooni korras vahetuva eesistujariigi rolli üle esimest korda pärast ELiga ühinemist 2007. aastal. Rumeenia parlamendiliikmed jagasid oma ootusi.

Rumeenia on oma kuuekuuliseks ametiajaks seadnud järgmised prioriteedid:

  • ergutada ELi majanduskasvu;
  • parandada konkurentsivõime suurendamise tingimusi;
  • tugevdada sisejulgeolekut;
  • edendada ELis ja väljaspool selle piire Euroopa ühiseid väärtusi – demokraatiat, vabadust ja inimväärikuse austamist;
  • keskenduda rassismi, ksenofoobia, antisemitismi, sallimatuse ja populismi vastasele võitlusele.

Rumeenia eesistumise ajal peab EL tegelema ka järgmisega:

Rumeenia korraldab 9. mail Sibius Euroopa Ülemkogu mitteametliku tippkohtumise, kus juhid arutavad ELi tulevikuplaane. See on esimene kohtumine pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist ja viimane enne Euroopa Parlamendi valimisi 23.–26. mail.

Parlamendiliikmete ootused

Marian-Jean Marinescu, fraktsiooni PPE aseesimees: „Euroopa tegevuskava, millega Rumeenia eesistumine kattub, sisaldab selliseid kaalukaid küsimusi nagu ränne, Brexit, mitmeaastane finantsraamistik ja muidugi Euroopa Liidu tuleviku uuesti määratlemine. Minu arvates on nii Rumeenia kui ka ELi jaoks suurimaks katsumuseks ELi järgmise pikaajalise eelarve (2021–2027) läbirääkimised, sest Euroopa ühenduse tuleviku uus määratlus tuleb konkreetselt üle kanda poliitikasse ja rahastamisse.“

Victor Boștinaru, fraktsiooni S&D aseesimees: „Ma ootan Euroopa visiooni kohta kokkulepet, mis välistaks kahe- või mitmekiiruselise käsitluse ja pinged, mis võiksid Euroopa projekti kahjustada. Seepärast tahaksin ma uskuda, et Sibius toimuval tippkohtumisel luuakse visioon, milles on esmatähtsad solidaarsus ja ühtsus. Ma ootan, et see tippkohtumine annab meile eelarve suhtes kokkuleppe. On tõenäoline, et Brexiti kokkulepe kinnitatakse Sibiu tippkohtumisel, kus tuleks ühtlasi vastu võtta suure tähtsusega otsus, mis kinnitab laienemispoliitikat Lääne-Balkani riikidesse ja lisab idapartnerlusele pragmaatilisemaid elemente. Minu arvates tuleks Rumeenia eesistumise ajal rangelt kindlaks määrata, mis suunas liigub Euroopa kaitsepoliitika.“

Laurențiu Rebega, ECR: „Esiteks sooviksin ma näha järgmise kolme põhiteema aktiivset ja arukat käsitlemist: mitmeaastane finantsraamistik, Brexitiga seotud küsimused ja mais toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Lisaks oleks hea, kui Rumeenia algataks uuesti ühtekuuluvuspoliitika projektid, mis omakorda annaks ELi kodanikele tagasi lootuse ja kindlustunde.“

Norica Nicolai, fraktsiooni ALDE aseesimees: „Kahjuks toimub Rumeenia esimene roteeruv eesistumine nii ELi kui ka minu koduriigi jaoks raskel ajal. Euroopa Liidu tuleviku määravad Brexit ja mitmeaastane finantsraamistik. Loodan, et ajal, mil populism ja äärmuslus on liidus tõusuteel, tugevdab Rumeenia euroopameelseid väärtusi. Usun, et Rumeenia saab selle eesistumisega hakkama ja toetab õigusaktide vastuvõtmiseks tehtavaid jõupingutusi poliitiliselt.“