Esita küsimus elik@nlib.ee

Rooma lepingute aastapäev: Euroopa Liit 60

24.03.2017

Kuus asutajariiki allkirjastasid 60 aasta eest Roomas lepingud, mis panid aluse Euroopa ühisturule, kestvale rahule ja heaolule. Juhtivad Euroopa Parlamendi saadikud ja riigipead osalevad sel nädalavahetusel Itaalia pealinnas toimuvatel aastapäevaüritustel, kus keskseks teemaks saab olema ELi tulevik.

Parlamendi president Antonio Tajani, asepresidendid, fraktsioonide juhid ja kvestorid sõidavad Rooma reedel, 24. märtsil. President Tajani paneb allkirja aastapäevale pühendatud ELi ühisdeklaratsioonile.

Euroopa Liidu väljavaated on viimaste nädalate ja kuude jooksul olnud parlamendi päevakorras korduvalt, kui kõne all on rändeküsimused, majanduspoliitika ja Brexit. Euroopa tulevikule keskenduvad parlamendi kolm raportit said kinnituse veebruari täiskogul, märtsi istungil andsid saadikud hinnangu Euroopa Komisjoni viiele tulevikustsenaariumile. Sel nädalavahetusel jätkub debatt Roomas.

„Euroopa on meie vabadus, Euroopa on meie tulevik. Meil tuleb see üle anda oma lastele – tulevik, mis pakub heaolu, rahu ja vabadust,“ ütles teisipäeval parlamendis toimunud mälestusüritusel president Tajani.

25. märts 1957

Rooma lepingud said Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Luxembourgi ja Hollandi juhtide allkirjad 25. märtsil 1957. Üks leping pani aluse kaubandustõkete kaotamisele ja Euroopa Majandusühenduse loomisele ning teine leping keskendus tihedamale koostööle aatomienergia vallas.

Tollitariifide kõrvaldamisel ning kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vabal liikumisel põhinev tihe majanduskoostöö osutus sedavõrd edukaks, et järgnevatel aastatel avaldas veel riike soovi ühendusega liituda.

Aja jooksul tihenes koostöö erinevates valdkondades ja selle tulemusel sündis Euroopa Liit. Euroopa Majandusühendusele aluse pannud lepingut on uuendatud mitmel korral ning täna on see tuntud kui ELi toimimise leping.

Allikas: europarl.europa.eu