Esita küsimus elik@nlib.ee

Rõivas Brüsselis: Ülemkogul saavutati üksmeel järgmistes tegevustes rändekriisi lahendamisel

23.09.2015

Peaminister Taavi Rõivas ütles tänase erakorralise Euroopa Ülemkogu kohtumise järel, et kuigi arutelud mõnedes küsimustes olid alles esialgsed, oldi üksmeelel, et lahendused rändekriisile tuleb leida ühiselt ning lepiti kokku ka järgmistes tegevustes.

“Täna lepiti kokku konkreetsetes kiirelt ellu viidavates sammudes, mis aitavad rändekriisi leevendada,” ütles peaminister Rõivas. “Põhiline järeldus on see, et kui me suudame tagada elamisväärsed tingimused Süüria naaberriikides, kuhu põgenikud esmalt jõuavad, ei ole nad sunnitud sealt edasi liikuma. Sel teemal valitses täielik konsensus.” Rõivas rõhutas, et kriisi algpõhjustega tegelemine vähendab rändesurvet Euroopale.

Euroopa liidrid tegid ühisavalduse, milles anti suunised oktoobris toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamiseks, mille teemaks on samuti rändekriisi lahendamine. Ühisavalduse kohaselt tuleb suurendada Maailma Toiduprogrammi ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku ametile antavat toetust 1 miljardi euro võrra. Lisaks peab aitama Süüria naaberriike Liibanoni, Jordaaniat ja Türgiti, et vähendada seal ajutise varjupaiga leidnud sõjakolletest põgenenud inimeste vajadust võtta ette eluohtlik teekond Euroopasse. Üksmeelel oldi ka Euroopa Liidu piiride tugevdamise ja Süüria rahukõneluste vajalikkuses.

Peaminister kinnitas, et Schengeni sisepiirideta piirkonna aluspõhimõtted jäävad kehtima.

Ebaseadusliku rändega võitlemiseks otsustati Ülemkogul esmaste registreerimiskeskuste (nn hotspot) loomine oktoobri keskpaigaks. Samuti rõhutati kohtumisel vajadust tõhustada rahvusvahelist kaitset mittevajavate inimeste tagasisaatmist.

Ka Eesti otsustas äsja eraldada Maailma Toiduprogrammile 70 000 eurot ja 100 000 eurot ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku ametile põgenike aitamiseks Türgis.

“Põgenikekriisi lahendamine ei saa olema kiire ega lihtne, kuid ühiselt, vastutustundlikult ja solidaarselt tegutsedes saame olukorda parandama hakata,” ütles peaminister Rõivas.

 

Allikas: Vabariigi kommunikatsioonibüroo