Esita küsimus elik@nlib.ee

Riigikogu sai ülevaate valitsuse Euroopa Liidu poliitikast

11.12.2018

Riigikogu kuulas tänasel istungil peaminister Jüri Ratase ülevaadet valitsuse Euroopa Liidu poliitikast.

Peaministri sõnul on sihikindla tööga nii Euroopa Liidus kui ka koostöös kolmandate riikidega saavutatud kontroll massiliste rändevoogude üle. „Eesti peab endistviisi oluliseks, et abivajajate laiemasse abistamisse peaksid panustama kõik riigid, kuid ümberpaigutamine peab toimuma vabatahtlikult ja olema üks võimalikest meetmetest kriisiolukorras,“ ütles peaminister.

Ühendkuningriigi lahkumislepingu asjus ootab ühendus Ratase sõnul praegu Briti parlamendi esmast poliitilist hinnangut. Eesti on seisukohal, et lähedase liitlasriigiga tuleb hoida tugev side ja jätta ellu võimalus, et Brexit on pikas perspektiivis veel ümber pööratav.

Valitsusjuht kinnitas toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning ÜRO, Euroopa Liidu ja NATO edasistele sammudele Ukraina toetuseks. „Eesti on valmis toetama Euroopa Liidu piiravate meetmete täiendamist, laiendamist või tugevdamist Venemaa suhtes,“ ütles Ratas.

aasta valimiste järel ametisse asuv Euroopa Komisjon peab peaministri hinnangul pöörama Euroopa julgeolekule kindlasti veel enam tähelepanu, sealhulgas võimalikult lähedase julgeolekusuhte loomisele Ühendkuningriigiga.
Ratas ütles, et Eesti seisukohad Euroopa Liidu poliitikaküsimustes sünnivad valitsuse ja Riigikogu koostöös ja üksmeeles. Ratas rõhutas ka, et tema ise ning küllap ka tulevaste valitsuste juhid ja nende liikmed on alati valmis tulema Riigikogu või komisjonide ette, et arutada Eesti Euroopa Liidu poliitika üle.

Loe edasi: riigikogu.ee