Esita küsimus elik@nlib.ee

Riigikogu Euroopa Liidu poliitika arutelul oli keskmes rändekriis

17.11.2015

Riigikogu täiskogu tänasel istungil andis peaminister Taavi Rõivas ülevaate valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling tegi aastakokkuvõtte Riigikogu rollist Euroopa Liidu poliitikate kujundamisel.

Peaministri sõnul on selle ja järgneva aasta peamine ja Euroopa jaoks mitmes mõttes isegi eksistentsiaalse tähendusega küsimus Süüria kodusõja järel võimendunud põgenikekriisi lahendamine. Seoses Pariisis toimunud terrorirünnakutega pidas Rõivas vajalikuks öelda, et sõjapõgenike otsene seostamine terroriga on meelevaldne.

„Meie esimene ülesanne on saavutada kontroll toimuva üle,“ ütles Rõivas. „Me ei tohiks sulgeda abivajajate ees ust, küll aga peame parandama Euroopasse ja Eestisse saabuvate isikute registreerimist ja abivajaduse tuvastamist.“/…./

Eesti Euroopa Liidu välis- ja julgeolekustrateegia nurgakivideks peavad peaministri sõnul olema naabruspoliitika edukus ja julgeolekuolukorra ilustamata hinnang. 2016. aasta märksõnadeks peavad tema sõnul saama viisavabadus ja vabakaubandus Georgiale ja Ukrainale. Rõivas rõhutas, et Eesti on avatud liikmelisuse pooldaja ega soovi Euroopa Liidu poliitilist jagunemist, sest Euroopa Liidu peamine tugevus seisneb tema ühtsuses.

Kriiside teemat kokku võttes rõhutas Rõivas, et Euroopa koostöö, ühtsus ja solidaarsus aitavad Eestit aga ka kõiki teisi liikmesriike.

Rõivas puudutas oma kõnes ka euroala, põllumajanduspoliitikat, energiapoliitikat, digitaalse ühise turu arengut. Ta rääkis ka ettevalmistumisest Eesti eesistumiseks 2018. aasta esimesel poolel.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul ei ole Eesti ja Euroopa Liidu jaoks hetkel tähtsamat teemat kui rändekriisile lahenduse leidmine.

„Kuigi Euroopa Liidu liidrite fookus peab püsima rändepoliitika kiirel rakendamisel, ei tohi me unustada, et meist nii idas kui ka lõunas, kohe meie piiri taga, käib sõda ning põgenikuvoogudele lõunast võib Venemaa agressiooni jätkudes lisanduda paljude inimeste põgenemine Ukrainast,“ kõneles Palling.

Peatudes Euroopa Liidu naabruse teemal, tõi Palling välja, et idapartnerite, eelkõige Ukraina, Moldova, Georgia integreerumine Euroopa Liiduga ei tohi jääda pagulaskriisi varju.

Palling rõhutas, et Eesti toetab jätkuvalt Georgia, Moldova ja Ukraina edasiste reformide elluviimist ning assotsieerimislepingute rakendamist ja märkis, et veel sel aastal on oodata positiivset otsust seoses Georgia viisavabaduse saavutamisega.

Palling puudutas oma ettekandes ka vabakaubandusleppe sõlmimist USA-ga, energiajulgeoleku tagamist ning Euroopa Liidu ühtse turu ja digitaalse turu arendamist.

 

Allikas: Riigikogu pressiteenistus