Esita küsimus elik@nlib.ee

Raport: Euroopa riigid kasutavad üleilmse vaesuse vähendamiseks mõeldud raha koduriikides

30.11.2016

Üle-Euroopaline AidWatch raport toob välja, et järjest enam riike kasutab arengukoostööks mõeldud raha lühiajalisteks kulutusteks koduriigis. Summad, millest oleks kõige enam kasu maailma vaeseimatele inimestele, kuluvad Euroopa ettevõtete toetamiseks või pagulaste vastuvõtmiseks Euroopa riikides.

“Selliste kulutuste mõju globaalsete probleemide lahendamisel on rohkem kui küsitav ja raporti hinnangul on tegemist näilise abiga – õhku täis pumbatud numbritega. Raha, mis on mõeldud vaestele riikidele, ent mis sinna mitte kunagi ei jõua, moodustab Euroopa Liidu poolt antavast abist tervelt 17% ehk 10,5 miljardit eurot aastas,” selgitab Arengukoostöö Ümarlaua juht Sigrid Solnik.

“Eesti abi on üldiselt läbipaistev ja numbritega ei mängita, aga on selge, ent hetkel anname abi oluliselt vähem, kui oleme rahvusvahelisel tasandil välja lubanud. Ei saa ära unustada, et aastatel 2007-2013 on Eesti saanud abi ligi 32 korda rohkem kui oleme ise andnud. Oleme teiste toetusel ja enda tööga jõudnud edukate riikide hulka, see aga tähendab muutust abi saajast andjaks nii tegudes kui mõtteviisis. On hea meel tõdeda, et kuigi meil on veel kasvuruumi, on Eesti teiste Ida-Euroopa riikidega võrreldes üsnagi eeskujulik doonorriik,” kiidab Solnik.

Loe edasi: uudised.err.ee