Esita küsimus elik@nlib.ee

Raport: Brexit ja Läänemere julgeolek

06.12.2016

Ühendkuningriigis 2016. aasta juunis toimunud Euroopa Liidu (EL) liikmelisuse referendumi tulemus oli ootamatu ning selle tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvad ning tõsised. Seetõttu otsustas Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat vahetult pärast juunikuist rahvahääletuse tulemust tellida Rahvusvaheliselt Kaitseuuringute Keskuselt raporti, millele tugineda edasiste sammude ja poliitiliste seisukohtade kujundamisel.

„Korraga on praegu laual mitu teemat: küsimus, mida tähendab Euroopale brittide lahkumine, ja samal ajal arutelu Euroopa enda militaarsete võimete üle,“ rääkis Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats Eesti Päevalehele.

„Brexit’i referendumi üheks otseseks tulemuseks oligi ideede tulv EL-i kaitsealase lõimumise tõhustamiseks. See on viinud kokkuleppeni astuda esimene samm Euroopa Globaalse Strateegia rakendamise suunas julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas,“ seisab raporti kokkuvõttes. „Mitte kõik liikmesriigid ei suhtu neisse ideedesse entusiastlikult. Selle raporti jaoks läbi viidud intervjuudest ametnike ja analüütikutega Läänemere riikides – Taanis, Saksamaal, Eestis, Soomes, Lätis, Leedus , Poolas, Rootsis ning ka Ühendkuningriigis – kõlas läbi, et riikidel on Ühendkuningriigiga sarnased hoiakud ja huvid julgeoleku küsimustes ning ilma Ühendkuningriigi jätkuva toeta on neid huve raskem kaitsta. Ka oldi skeptilised EL-i sügavama kaitsealase lõimumise osas. Üldiselt arvati, et väga raske on ennustada, milliseks Brexiti järgne julgeolekukeskkond Euroopas kujuneb, sest paljud faktorid, mis aitavad seda keskkonda kujundada on endiselt ebakindlad, komplekssed või tihedalt omavahel seotud.“

Jäärats rääkis analüüsist, Brexitist tulenevatest võimalikest ohtudest Eesti julgeolekule ja Euroopa tulevikust ka Kuku raadios.

Analüüsi tutvustas 5. detsembril ETV hommikuprogrammis Terevisioon Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Riina Kaljurand, kes on üks uuringu autoreist.

Allikas: eesistumine.ee