Esita küsimus elik@nlib.ee

Rahvusraamatukogus näitus Euroopa ühendamisest

03.05.2017

Eesti Rahvusraamatukogusse jõudis Rooma lepingute 60. aastapäevale pühendatud rändnäitus „Euroopa ühendamine“.

25. märtsil 1957. aastal kirjutasid kuue riigi – Belgia, Hollandi, Itaalia, Luksemburgi, Prantsusmaa ja Saksamaa Liitvabariigi – esindajad Roomas alla lepingutele, millega loodi Euroopa Majandusühendus (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom).

EMÜ sihiks oli kaubavahetuspiirangute kaotamine liikmesriikide vahel, ühisturu ja ühise tolliliidu loomine. Euratom tagas aatomienergia rahumeelse kasutamise. Lepiti kokku ühises põllumajanduspoliitikas ja loodi esimesed ühised institutsioonid.

Tänaseks on kuue riigi majanduskoostööst sündinud unikaalne riikide ja rahvaste ülene õigusühendus – Euroopa Liit. Koostöö on laienenud regionaalpoliitika, sise- ja justiitsküsimuste, välispoliitika, ühisraha ja paljudele muudele valdkondadele.

Esindusliku pildimaterjaliga illustreeritud väljapanek annab ülevaate ühenduse ajaloo olulisematest sündmustest Rooma lepingu sõlmimisest tänapäevani.
Näituse koostas Euroopa Liidu ajalooarhiiv Firenzes.

Lisateave:
Ave Tölpt, näituste osakonna juhataja, Ave.Toelpt@nlib.ee, 630 7150
Terje Talv, kommunikatsiooni- ja turundusjuht, Terje.Talv@nlib.ee, 630 7260
Li Lind, parlamendiinfo keskuse infospetsialist, Li.Lind@nlib.ee, 630 7114