Esita küsimus elik@nlib.ee

Rahandusministrid arutavad Brüsselis ELi tulevikku ja e-kaubanduse käibemaksureegleid

06.11.2017

Täna ja homme Brüsselis kogunevad ELi majandus- ja rahandusministrid arutavad seoses majandus- ja rahaliidu süvendamisega pangandusliidu loomise lõpuleviimist ning eelarvepoliitika reeglite tugevdamist. Samuti on päevakorras piiriülese e-kaubanduse käibemaksu muudatuspakett ning tolliliidu IT-süsteemide arendamine. Need teemad on Eesti eesistumise kontekstis ühed prioriteetsemad.

„Majandus- ja rahaliidu alustala on hästitoimiv pangandusliit. Selle loomise lõpuleviimine eeldab kokkuleppeid mitmetes küsimustes, mille eesmärk on tagada pangandussektoris tõhusam järelevalve ning hoiustajate parem kaitse,“ kommenteeris rahandusminister Toomas Tõniste tänase euroala riikide ehk eurorühma kohtumise eel.

Ta lisas, et majandus- ja rahaliidu tugevus sõltub ka eelarvepoliitika heast toimimisest. Selle puhul on ministri sõnul põhiküsimuseks, kuidas motiveerida liikmesriike eelarvereeglistikust paremini kinni pidama.

Homsel majandus- ja rahandusküsimuste nõukogul ehk kõigi ELi liikmesriikide majandus- ja rahandusministrite kohtumisel on päevakorral e-kaubanduse käibemaksu paketi arutelu. Tõniste sõnul koosneb pakett mitmest elemendist, mis aitavad muuta ELi maksusüsteemi lihtsamaks ja vähem bürokraatlikuks, parandada ettevõtete konkurentsitingimusi ning tagada õiglase maksulaekumise. Mitmed elemendid toetavad eriti just väikesi ja alustavaid ettevõtteid. Pakett loodetakse peatselt liikmesriikide vahel kokku leppida.

Paketi peamine muudatus seisneb selles, et piiriüleste e-kaubanduse tehingute puhul rakendatakse juba müüja või teenusepakkuja riigis tarbijariigi käibemaksumäär. Alla 10 000 eurose aastakäibega ettevõtetel rakenduks vaid koduriigi käibemaks. Kaugmüügi vähem kui 22 eurot maksvate saadetiste puhul kaotataks käibemaksuvabastus.

Tõenäoliselt kinnitatakse majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kohtumisel ka tolli IT-süsteemidearendamisega seotud nõukogu järeldused. „Tolli IT-süsteemide arendamise küsimus oli fookuses septembris Eestis toimunud majandus- ja rahandusministrite mitteametlikul kohtumisel ning meil on hea meel, et sellega on töörühmade tasemel edasi jõutud,“ märkis Tõniste.

Teiste teemadena on homsel nõukogul kavas ka ELi finantsjärelevalve süsteemi ülevaatus ning maksejõuetuse raamistikku arutelu. Lisaks tehakse kokkuvõte G20 kohtumisest ning võetakse vastu iga-aastased järeldused ELi statistika valdkonna arengute kohta. Samuti tutvustab Euroopa Kontrollikoda aastaaruannet 2016. aasta ELi eelarve rakendamise kohta.

Allikas: eu2017.ee