Esita küsimus elik@nlib.ee

Rahandusminister Toomas Tõniste: majandus- ja rahaliidu huvides on pangandusliidu loomine lõpule viia

08.11.2017

Majandus- ja rahaliidu tugevus sõltub pangandusliidu loomise lõpuleviimisest ning Eesti pingutab, et saavutada selles eesistumise ajal edusamme, kinnitas rahandusminister Toomas Tõniste eile Brüsselis kogunenud euroala riikide ehk eurorühma kohtumisel.

Eesti küll eurorühma tööd ei juhi, kuid eile õhtul seal arutatud majandus- ja rahaliidu teemad haakuvad otseselt meie eesistumise eesmärkidega. Üks neist on soov aidata kaasa pangandusliidu loomise lõpuleviimisele. See protsess hõlmab mitmeid meetmeid, mille eesmärk on tõhustada pangandussektoris järelevalvet ning tugevdada hoiustajate kaitset.

„Meie oleme keskendunud protsessi ajakriitilisematele osadele, näiteks kokkuleppe saavutamisele põhimõtetes, mis järjekorras tegeletakse panga kriisi korral võlanõuetega,“ märkis Tõniste.

„Samuti otsime nõukogus üksmeelt pangandussektori riskide vähendamise küsimuses. Meie nägemuses peaks see tuginema sellisele kolmele olulisele printsiibile nagu usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja proportsionaalsus,“ lisas ta. Pangandusliit loodetakse valmis saada juba järgmisel, 2018. aastal.

Eurorühma arutelu majandus- ja rahaliidu süvendamise üle puudutas ka eelarvepoliitikat. „Reeglistik on meil olemas ning rajatud õigetele alustele: oluline on tuvastada tasakaalustamatusi liikmesriikide eelarves ning pakkuda tõhusaid järelevalvemeetmeid ja suuniseid. Murekohaks on hoopis, kuidas suurendada reeglistikust kinnipidamist,“ märkis Tõniste.

Koordineeritud eelarve- ja majanduspoliitika liikmesriikide vahel ning ühine rahasüsteem ongi majandus- ja rahaliidu olemus. Hästitoimiv majandus- ja rahaliit peaks tagama riikidele tugevama kaitse potentsiaalsete kriiside eest ning tasandama riikide majandusliku arengu erinevusi.

Eurorühm arutas majandus- ja rahaliidu tugevdamist osana ettevalmistustest detsembris toimuvaks euroalariikide tippkohtumiseks, kus on teema samuti fookuses.

Allikas: eu2017.ee