Esita küsimus elik@nlib.ee

Rahandusminister Tõniste: Eesti keskendub eesistumise ajal rahandusvaldkonnas finantssektorile ning maksuküsimustele

17.06.2017

16.06.2017

Eile lõpetas eurorühm Kreeka programmi teise ülevaatuse. Tänasel ELi rahandusministrite kohtumisel Luksemburgis jõudsid liikmesriigid kokkuleppele pangandusriskide vähendamise eelnõudes.

„Järgmisel kuul juhib ELi rahandusarutelusid Eesti. Üks meie prioriteete ongi pangandus- ja kapitaliturgude liiduga edasi liikumine. Lisaks on meile tähtsad maksustamise, eriti e-kaubanduse ja käibemaksu valdkonna küsimused ning muidugi ELi 2018. aasta eelarve kokkulepe,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

Täna said rahandusministrid kokkuleppele pangandusriskide vähendamise paketi ajakriitilisemates osades, mille eesmärk on finantsstabiilsuse parandamine ja riskide täiendav vähendamine pangandussektoris. Kogu pakett sillutab teed pangandusliidu kolmandale sambale ehk üle-euroopalisele hoiuste kindlustamise skeemile, mis tagab, et jaehoiustajad saavad panganduskriisi korral oma raha tagasi.

Samuti oli ECOFINi päevakorras käibemaksu pöördmaksustamise mehhanism ja e-väljaannetele kehtestatavate vähendatud käibemaksumäärade eelnõud. Need arutelud jätkuvad juba Eesti ELi nõukogu eesistumise ajal.

Euroopa poolaasta protsessi raames kiideti heaks riigipõhised soovitused riiklike reformikavade kohta ning nõukogu arvamused stabiilsus- ja konvergentsiprogrammide kohta. Heaks kiideti soovitused ja otsused Horvaatia, Portugali, Rumeenia, Belgia, Soome ja Itaalia kohta.

Neljapäevases eurorühmas lepiti kokku Kreeka abiprogrammi teise ülevaatuse lõpetamine.

„Arutelud olid intensiivsed, kuid soov kokkuleppeks oli kõigil olemas ja see ka saavutati. Kreeka abiprogrammi teise ülevaatuse aruandes viidatud edusammud annavad kindlust, et riik on võtnud talle seatud kohustusi täie tõsidusega. Ei tohi siiski unustada, et abiprogramm peaks lõppema juba järgmisel aastal ning teha on veel palju,“ kommenteeris rahandusminister Toomas Tõniste. „Mis puudutab konkreetselt võla kohta käivaid otsuseid, siis tegelik võla ülevaatamine algab pärast programmi lõppu. Eestile on tähtis, et võlaleevendus ei puudutaks põhisummat. Eile otsustatud intresside ja tähtaegade sidumine tegeliku majandusarenguga tundub mõistlik lahendus, kuid selle täpne sisu alles selgub.“

Eurorühm sai ka ülevaate euroala riikide riigirahanduse kvaliteedist. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) tutvustas euroala majanduspoliitika hindamise tulemusi ning jagas soovitusi. Üldiselt on IMFi hinnangul euroala majandus taastumas, kuid veidi aeglasemas tempos kui prognoosib komisjon.

Allikas: eesistumine.ee