Esita küsimus elik@nlib.ee

Rahandusminister Sven Sester on Brüsselis eurorühma koosolekul

14.08.2015

Rahandusminister Sven Sester osaleb täna Brüsselis euroala rahandusministrite koosolekul, kus arutatakse Kreeka uue abiprogrammi poliitilist kokkulepet. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 16.

„Täna vaadatakse eurorühmas veelkord üle reformikava ja hinnang majandusolukorrale ning selgitatakse, kas need vastavad juulis euroala tippkohtumisel kokku lepitud nõudmistele ja ootustele. Kreeka peab usaldusväärsuse taastamiseks nüüd igal sammul tegudega näitama, et võtab reformide eest täie vastutuse. Teine programm lõppes oodatud tulemusteta ja Kreeka usaldusväärsus on kahjustatud – seega ei saa uus kokkulepe tulla kergelt,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Kreeka esitas taotluse Euroopa Stabiilsusmehhanismist (ESM) abi saamiseks 8. juulil. 12. juuli euroala tippkohtumisel lepiti kokku poliitikatingimused, mille Kreeka peab täitma, et abi saada. Sellele järgnesid läbirääkimised Kreeka valitsuse, Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondiga, kus pandi paika reformide kava. Reformide põhirõhk on maksudel ja maksukogumisel, sotsiaalsüsteemi uuendamisel ning erastamisel.

ESMi ratifitseerimise seaduse kohaselt peab Eestis Kreeka uue abiprogrammi alustamise heaks kiitmiseks volituse andma riigikogu täiskogu. Valitsus tegi ettepaneku kutsuda riigikogu erakorraline istungjärk kokku teisipäeval, 18. augustil. Riigikogus pannakse hääletusele vastastikuse mõistmise memorandum, mis sisaldab programmi majanduspoliitilisi tingimusi.

Vaata ka lisamaterjale rahandusministeeriumi koduleheküljel: http://www.fin.ee/kreeka

 

Allikas: Rahandusministeerium