Esita küsimus elik@nlib.ee

Urban Europe : statistics on cities, towns and suburbs

Eurostat, European Commission

http://www.ester.ee/record=b4617466*est
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016
282 lehekülge
ISBN 1830-9674

Rohkem kui pool inimkonnast elab linnas või selle ümbruses. Linnastumine on aina süvenev trend, mistõttu püütavad poliitikakujundajad linnapiirkondi jätkusuutlikumaks muuta. Proovitakse juurutada targa linna ideid ning võidelda linnastumisega kaasnevate probleemidega.

“Urban Europe” selgitab linnapiirkondade arengusuundi ja erinevate poliitiliste otsuste tagajärgi. Väljaanne on jagatud kaheks osaks, kus esimeses pooles keskendutakse linnade arengule, teises aga llinnas elavatele inimeste elukvaliteedile. Tuginedes poliitilisele kontekstile, ilmestavad statistilist analüüsi olulisimate järelduste põhjalikud kirjeldused.

Tagasi