Esita küsimus elik@nlib.ee

Theorizing internal security cooperation in the European Union

edited by Raphael Bossong and Mark Rhinard

http://www.ester.ee/record=b4616225*est
Oxford : Oxford University Press, 2016
207 lehekülge
ISBN 9780198739487

Sisukord

Euroopa Liidu sisejulgeolekualane koostöö on viimaste kümnendite jooksul muutunud politiseeritumaks ja pakkunud aina enam ainest debattide tekkeks. Seda teemat puudutavad akadeemilised uuringud jäävad pigem empiiriliseks või ei anna piisavat sisendit teistele uurijatele edasiste uurimissuundade tekkeks. Antud raamat on loodud, et pakkuda sisejulgeolekualase koostöö mõistmiseks ja täpsemaks uurimiseks vajalikku teoreetilist tuge.

Raamatu iga peatükk keskendub ühe teoreetilise lähenemisviisi esilekerkimisele. Paljude teiste teemade seas vaadeldakse näiteks Euroopa Liidu sisejulgeolekualast koostööd õiguslikust seisukohast, aga ka valdkonnas toimunud muutuste mõju riikide sisepoliitikale kui ka rahvusvahelises kontekstis. Käesolev raamat toob selgust Euroopa Liidu sisejulgeolekualase koostöö valdkonnas aset leidnud muutustele.

Tagasi