Esita küsimus elik@nlib.ee

The single-member limited liability company (SUP) : a necessary reform of EU law on business organizations?

Kindler, Peter

http://www.ester.ee/record=b4574148*est
München : C. H. Beck ; Oxford ; Portland, OR : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2016
140 lehekülge
ISBN 9781509907199

Sisukord

Euroopa äriühingute õiguses on toimumas muudatused. Aprillis 2014 esitas komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta (Societas Unius Personae – SUP). Direktiiviga soovitakse lihtsustada ühe osanikuga äriühingu loomist ELis üle liikmesriikide piiride. Käesolevas raamatus analüüsitakse kriitiliselt SUPi direktiivi ning tuuakse välja direktiivi ettepaneku nõrkused, erilist tähelepanu on pööratud äriühingute elektroonilise asutamise korral äriühingu asutaja isikusamasuse tuvastamisega ja võlausaldajate kaitse puudulikkusega seonduvatele küsimustele. Autori eesmärgiks ei ole direktiivi tutvustamine, vaid teha ettepanekuid direktiivi teksti muutmiseks.

Tagasi