Esita küsimus elik@nlib.ee

The Reception of Asylum Seekers under International Law: Between Sovereignty and Equality

Slingenberg, Lieneke

http://www.ester.ee/record=b4673450*est
Oxford [etc.] : Hart Publishing, 2016
408 lehekülge
ISBN 9781509909254

Sisukord

Käesolev raamat keskendub asüülitaotlejate vastuvõtmisele Euroopa Liidus ning tugineb doktoritööle. Euroopa Liidu liikmesriigid kasutavad asüülitaotlejate vastuvõtutingimusi immigratsiooni kontrollimise vahendina. Euroopas Liidus on loodud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi raames asüülitaotlejate vastuvõtutingimuste miinimumnõuded. Käesolev raamat analüüsib kriitiliselt, kuidas vastuvõtutingimuste direktiiv 2003/9/EC ja rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete (uuesti sõnastatud) direktiiv 2013/33/EU seondub rahvusvahelise põgenike õigusega, rahvusvahelise sotsiaalkindlustusõigusega ja rahvusvaheliste inimõigustega. Autor esitab tervikliku analüüsi riikide kohustustest, mis tulenevad riikidele erinevatest õigusharudest, samuti põgenike juurdepääsust tööturule ja sotsiaaltoetustele ning võrdleb seda Euroopa Liidus kehtestatud miinimustandarditega. Samuti on välja toodud küsimused, mis puudutavad mittediskrimineerimist. Sisaldab Euroopa Inimõiguste kohtu kohtupraktika analüüsi.

Tagasi