Esita küsimus elik@nlib.ee

The European Union as guardian of internet privacy : the story of Art 16 TFEU

Hielke Hijmans

http://www.ester.ee/record=b4632790*est
[Cham] : Springer, 2016
604 lehekülge
ISBN 9783319340890

Sisukord

Igal inimesel on õigus oma isikuandmete kaitsele. Millistes piirides saab Euroopa Liit teostada isikuandmete kaitset internetis? Milline on Euroopa Kohtu, Euroopa Liidu seadusandja ja siseriiklike ametivõimude omavaheline koostöö andmekaitse valdkonnas? Vastuse nendele küsimustele leiab raamatust „The European Union as guardian of internet privacy“, mis uurib Euroopa Liidu rolli privaatsuse ja andmekaitse alal internetis, kirjeldab privaatsuse ja andmekaitse tagamise olulisust ning nende õiguste tagamise vahendeid. Euroopa Liidule on antud pädevus isikuandmete kaitseks ELTLi artikliga 16, mis võimaldab esitada kõrged nõudmised põhiõiguste kaitsele. Nimetatud sätte kohaselt on Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestanud eeskirjad isikuandmete töötlemisele liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning liikmesriikides liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluva tegevuse puhul, samuti nende andmete vaba liikumise eeskirjad. Eeskirjade täitmise kontrolli kohustus on antud sõltumatutele asutustele. Raamat on kasulik abimees kõigile, kuna infoühiskond on pidevas arenemises ning jõustumas on uus isikuandmete kaitse üldmäärus.

Tagasi