Esita küsimus elik@nlib.ee

The European Union and direct taxation : a solution for a difficult relationship

Cerioni, Luca

http://www.ester.ee/record=b4619780*est
London ; New York : Routledge, 2015
9780415730792 lehekülge
ISBN 250

Euroopa Liidus on otsese maksustamise valdkond õigusaktidega reguleerimata ning sellekohane pädevus ei ole sätestatud ka Euroopa Liidu lepingus. Otseste maksude kehtestamise pädevus on Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänne õigus. Sellest tulenevalt tekib konflikt liikmesriikide suveräänsuse ja Euroopa Liidu maksusätete vahel, mis on suunatud ühtse turu tõrgeteta toimimise tagamisele. Käesolevas raamatus analüüsitakse kriitiliselt asjakohast seadusandlust ja kohtupraktikat Euroopa Liidu tasandil, millest viimane avaldab suurt mõju maksupoliitikale. Käsitletakse topeltmaksustamise küsimusi, piiriüleste maksukohustuste täitmist, mitmes riigis tulu teenimisega seonduvat problemaatikat, maksustamise vältimist, agressiivset maksuplaneerimist jpm. Luca Cerioni toob välja direktiivid ja määrused, mille rakendamisel valitseb õigusselgusetus. Raamat on suurepäraseks abivahendiks akadeemikutele ja üliõpilastele, samuti praktikutele ning siseriikliku maksupoliitikaga tegelejatele.

Tagasi