Esita küsimus elik@nlib.ee

The competitive effects of minority shareholdings

Fotis, Panagiotis

http://www.ester.ee/record=b4574145*est
Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2016
360 lehekülge
ISBN 9781849465342

Euroopa Liidu konkurentsieeskirjade eesmärgiks on vältida konkurentsi kahjustamist. Käesoleva raamatu esimeses pooles peatub autor vähemusosaluse konkurentsi kahjustava mõju õiguslikel ja majanduslikel aspektidel, uurides eelkõige ettevõtjate koondumisi ja kartellide moodustamist. Raamatu teises osas analüüsitakse asjakohast kohtupraktikat ning antakse neile õiguslik hinnang. Kohtulahendeid analüüsitakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 ning määruse nr 139/2004 valguses. Neist esimesega reguleeritakse konkurentsi ühisturul ning teisega sätestatakse kontrolli kehtestamine ettevõjate koondumiste üle. Välja on toodud asjakohane õiguslik regulatsioon ning viited mitmete maailma riikide ja EL liikmesriikide konkurentsiseadustele.

Tagasi