Esita küsimus elik@nlib.ee

State aid law of the European Union

edited by Herwig C. H. Hofmann, Claire Micheau

http://www.ester.ee/record=b4569630*est
New York, NY : Oxford University Press, 2016
575 lehekülge
ISBN 9780198727460

Riigiabi valdkonda reguleerib Euroopa Liidu õigus. Riigiabi on ELi toimimise asutamislepingu artikkel 107 lõige 1 järgi igasugune Euroopa Liidu liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist ning kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust. Üldreegli järgi on riigiabi andmine keelatud, kuid ELi toimimise asutamislepingu artikli 107 lõigetes 2 ja 3 on toodud erandid, millal on lubatud riigiabi andmine. Millistel tingimustel on riigiabi andmine kooskõlas Euroopa Liidu õigusega? Millisele seisukohale on asunud Euroopa Kohus riigiabi andmise küsimustes? Milline vahekord on Euroopa Liidu õiguse ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni seisukohtade vahel? Nendele küsimustele leiad vastuse raamatust „State aid law of the European Union“. Autorid selgitavad riigiabi mõistet, analüüsivad kriitiliselt riigiabi ja toetuste andmist, käsitlevad asjakohast seadusandlust ning selle majanduslikke ja poliitilisi tagajärgi.

Tagasi