Esita küsimus elik@nlib.ee

Smarter, greener, more inclusive? : indicators to support the Europe 2020 strategy

Eurostat, European Commission

http://www.ester.ee/record=b3039995*est
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016
199 lehekülge
ISBN 10.2785/11619 doi

Euroopa 2020 strateegia peamine eesmärk on tagada majanduskasv, mis oleks arukas, jätkusuutlik ja kaasav. Eurostat’i 2016. aasta väljaanne „Smarter, greener, more inclusinve? : indivators to support the Europe 2020 strategy“  tugineb oma statistilises analüüsis Euroopa 2020 majanduskasvu strateegia peamistele eesmärkidele, milleks on tööhõive; teadus- ja arendustegevus; kliimamuutused ja energeetika jätkusuutlikkus; haridus; võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega.

Väljaanne sisaldab  muuhulgas ka ülevaateid liikmesriikide statistikast. Neis tuuakse välja Euroopa 2020 riiklike eesmärkide seosed konkreetsete Euroopa Liidu liikmesriikide arengusuundadega.

Tagasi