Esita küsimus elik@nlib.ee

Online distribution of content in the EU

edited by Taina Pihlajarinne, Juha Vesala and Olli Honkkila

Cheltenham, UK
Edward Elgar Publishing, 2019
275 lehekülge
ISBN 9781788119894

Euroopa Komisjoni plaan luua digitaalne ühisturg on toonud fookusesse Internetis infosisu levitamisega seotud õiguslikud küsimused.  Käesolev artiklikogumik on üks esimesi, mis pakub selle valdkonna ajakohast analüüsi, keskendudes eelkõige intellektuaalsele omandile, konkurentsiõigusele ja uute tehnoloogiate regulatsioonile. Autorid küsivad, kas komisjoni poolt pakutud lahendus toob kaasa ühtsema, või vastupidi, fragmenteerituma õigusraamistiku, seda nii ELi kui liikmesriikide tasandil. Valdkonna eksperdid analüüsivad, kas olemasolev seadusandlus on tõhusalt rakendatav, millised küsimused tõstatuvad uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisel ja hindavad vajadust arendada infosisu turgu väljaspool Euroopa Komisjoni lahendust.

Artiklikogumik on suunatud nii juristidest teadlastele kui praktikutele, kes töötavad autoriõiguse, konkurentsi ja tarbijakaitse teemadega, uurivad siseturu arengut üldisemalt või tegelevad litsentside ja turustuskokkulepetega.

Sisukord

Tagasi