Esita küsimus elik@nlib.ee

New Technologies and EU Law

edited by Marise Cremona

http://www.ester.ee/record=b4704884*est
Oxford : Oxford University Press, 2017
250 lehekülge
ISBN 9780198807216

Sisukord

Uued tehnoloogiad mõjutavad nii Euroopa Liidu seadusandlust kui ka siseturgu ja EL õiguse põhiprintsiipe, sealhulgas põhiõigusi. Uued tehnoloogiad kujundavad EL poliitikat, teiste seas privaatsusõigust ja isikuandmete kaitset. Raamatu esimeses osas käsitletakse teaduslike ja tehnoloogiliste riskide regulatsiooni ning nende seost siseturuga. Peatükkides vaadeldakse EL õiguse ning bioeetika, meditsiini ja tervishoiu tehnoloogiate omavahelisi seoseid. Raamatu teises osas uuritakse ning selgitatakse alternatiivseid võimalusi EL politiika ja tehnoloogia omavaheliseks koostööks. Autorid käsitlevad valdkondi, milles uute tehnoloogiate ja EL õiguse vastastikune mõju on ilmselge. Kogumik põhineb teaduslikel analüüsidel ning sisaldab asjakohast kohtupraktikat.

Tagasi