Esita küsimus elik@nlib.ee

National and regional parliaments in the EU-legislative procedure post-Lisbon : the impact of the early warning mechanism

edited by Anna Jonsson Cornell and Marco Goldoni

http://www.ester.ee/record=b4665107*est
Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2017
368 lehekülge
ISBN 9781782259176

Sisukord

Pärast 1. detsembril 2009. aastal jõustunud Lissaboni lepingut on Euroopa Liidu õiguses nii mõndagi muutunud. Lepinguga suurenes liikmesriikide parlamentide ja seadusandlike organite kaasatust. Samuti tagati rahvusparlamentide ulatuslikum järelvalve subsidiaarsuse põhimõtte üle, et liidu tasandil tegutsetaks ainult siis, kui see on otstarbekas.

Üle-euroopaline ekspertide grupp analüüsib raamatus “National and regional parliaments in the EU-legislative procedure post-Lisbon : the impact of the early warning mechanism” liikmesriikide parlamentidele omistatud uute kontrollimehhanismide mõju regionaalsel tasandil. Autorid arutlevad, kuidas parlamendid on omaks võtnud ja toime tulnud Lissaboni lepinguga kaasnenud uute rollidega ning kuidas on muutused mõjutanud suhteid Euroopa Liidu seadusandlike organite ja rahvusparlamentide vahel.

Tagasi