Esita küsimus elik@nlib.ee

Human rights in contemporary European Law

edited by Joakim Nergelius and Eleonor Kristoffersson

http://www.ester.ee/record=b4677394*est
Oxford (UK) ; Portland (Oregon) : Hart Publishing, 2017
229 lehekülge
ISBN 9781509913848

Sisukord

Swedish Studies in European Law 6. raamat keskendub Euroopa õiguse aktuaalsetele küsimustele – inimõiguste jõustamisega kaasnevatele probleemidele Euroopas ning Euroopa Liidu ühinemisele Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. Raamat „Human rights in contemporary European Law” põhineb 2011. ja 2012. aastal Rootsis läbi viidud seminaridel. Raamatu autorid analüüsivad aktuaalseid teemasid seonduvalt Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, inimõigusi käsitletakse õiguse põhiprintsiibina. Lisaks vaadeldakse spetsiifilisi küsimusi, mis seonduvad Rootsi maksuõigusega, suurenenud põhiseaduslikkuse järelevalvega Rootsi kohtutes ning ne bis in idem põhimõttega (põhimõte, mis keelustab sama teo eest kahekordse karistamise).

Tagasi