Esita küsimus elik@nlib.ee

Fundamental rights in the EU : a matter for two courts

edited by Sonia Morano-Foadi and Lucy Vickers

http://www.ester.ee/record=b4556719*est
Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2015
250 lehekülge
ISBN 9781849467070
Lissaboni lepingu jõustumine tähistas suure sammu astumist tugevama põhiõiguste 
kaitsmise suunas. Raamatus vaadeldakse põhiõiguste kaitsmisega seonduvat 
seadusandlikku raamistikku Euroopas ning kajastatakse Euroopa Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu omavahelist suhet.  Analüüsitakse võrdsust tööõiguses, 
kodakondsust ja migratsiooni puudutavaid küsimusi, internetiõigust ning uuritakse,
mil määral on tagatud juurdepääs õigusemõistmisele.
Tagasi