Esita küsimus elik@nlib.ee

European legal methodology

edited by Karl Riesenhuber

http://www.ester.ee/record=b4688628*est
Cambridge [etc.] : Intersentia, 2017
749 lehekülge
ISBN 9781780682594

Sisukord

Euroopa Liidu õiguse roll võrdlevas õigusteaduses ning liikmesriikide õiguses on muutumas üha kesksemaks. Euroopa Liidu õiguse näol on tegemist eraldi õigusharuga, mistõttu on tal oma metodoloogia. Raamatus „European legal methodology” analüüsitakse õiguse metodoloogia aluspõhimõtteid Rooma õiguses, samuti erinevaid õiguseallikaid, EL esmase ja teisese õiguse tõlgendamist. Autorid pööravad tähelepanu EL direktiivide ja Euroopa Kohtu lahendite mõjule siseriikliku õiguse tõlgendamisel ning õiguse mitmetasandilisele süsteemile. Eraldi vaadeldakse Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poolia, Hispaania ja Suurbritannia õigussüsteeme. Metodoloogilised küsimused leiavad eraldi käsitlemist ka valitud õigusvaldkondades, teiste seas Euroopa lepinguõiguses ja konkurentsiõiguses.

Tagasi