Esita küsimus elik@nlib.ee

European cross-border insolvency law

Bork, Reinhard

http://www.ester.ee/record=b4579626*est
New York, NY : Oxford University Press, 2016
319 lehekülge
ISBN 9780198729099

Tänapäeva maailmamajandust iseloomustab globaliseerumine, äriühingud tegutsevad mitmes riigis korraga ning omavad seetõttu üha suurenevat piiriülest mõju. Piiriülene maksejõuetusmenetlus reguleerib olukordi, kus võlgniku majanduslikud huvid ulatuvad väljapoole riigipiire. Käesolevas raamatus käsitletakse uut Euroopa Liidu maksejõuetusmenetluse määrust (EL) 2015/848, millega tunnistatakse kehtetuks maksejõuetusmenetluse määrus 1346/2000. Määrust kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides, v.a Taanis. Autorid selgitavad maksejõuetusmenetluse põhimõtteid ning annavad vastuse tüüpilistele esilekerkivatele küsimustele. Raamatus antakse ülevaade rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimisest, kohalduva õiguse kindlakstegemisest, kohtulahendite tunnustamisest ja täitmisest ning rahvusvahelise koostöö tähtsusest maksejõuetusasjade lahendamisel. Sisaldab ülevaadet asjakohasest Euroopa Kohtu praktikast.

Tagasi