Esita küsimus elik@nlib.ee

European Criminal Law : an integrative approach

Klip, André

http://www.ester.ee/record=b4612214*est
Cambridge [etc.] : Intersentia, 2016
590 lehekülge
ISBN 9781780682709

Sisukord

Euroopa Liidul on normatiivne mõju EL materiaalsele kriminaalõigusele, kriminaalmenetlusõigusele ja liikmesriikidevahelise koostöö küsimustele.1. detsembril 2009 jõustus Lissaboni leping, millega viidi lõpule vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga seotud kolmanda samba ülejäänud aspektide (politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades) liitmine esimese sambaga. Tänaseks on möödunud politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö varasemate meetmete asendamiseks ettenähtud üleminekuperiood.

Käesolev raamat analüüsib pidevalt areneva EL kriminaalõiguse süsteemi ning annab täieliku ülevaate kehestatud seadusandlusest ning selle mõjust siseriiklikule kriminaalõigusele ja kriminaalmenetlusele. Erilist tähelepanu on pööratud süüdistatava positsioonile. Teiste teemade hulgas käsitletakse vastastikust tunnustamist Euroopa vahistamismääruse kontekstis ning põhiõiguste ja vabaduste konventsiooni kohaldamist kriminaalmenetluses. Lisaks sisaldab asjakohast kohtupraktikat. Tegemist on raamatu kolmanda trükiga ning sisaldab kõiki muudatusi 1. oktoobri 2015. a. seisuga. Raamat on suurepäraseks abimeheks kriminaalõigusega tegelevatele juristidele, akadeemikutele ja üliõpilastele.

Tagasi