Esita küsimus elik@nlib.ee

European contract law and the digital single market

edited by Alberto De Franceschi

http://www.ester.ee/record=b4610760*est
Cambridge [etc.] : Intersentia, 2016
266 lehekülge
ISBN 9781780684222

Digitaalse ühtse turu loomine on Euroopa Komisjoni üheks prioriteediks. Digitaalse tehnoloogia areng on kaasa toonud vajaduse uue õigusraamistiku järele, mis ühelt poolt aitaks arendada ettevõtlust, teiselt poolt tagaks tarbijatele tarbijaõigused, eraelu puutumatuse, isikuandmete ja autoriõiguste kaitse. Digitaalse ühtse turu eesmärgiks on kõrvaldada liikmesriikidevahelised lepinguõigusega seotud tõkked, mis takistavad piiriülest kaubandust, vähendaks ebakindlust, mida põhjustab seadusandluse keerukus nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele, ning ka ettevõtjatele lepinguõiguse erinevustest tulenevaid kulusid. Planeeritavaid muudatusi digitaalse tehnoloogia seadusandluses ja nende uuenduste mõju Euroopa eraõigusele analüüsivad käesolevas raamatus juhtivad õpetlased. Eelkõige keskendutakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele veebiteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul.

Tagasi