Esita küsimus elik@nlib.ee

Commentary on the European insolvency regulation

edited by Reinhard Bork, Kristin van Zwiete

http://www.ester.ee/record=b4619783*est
Oxford : Oxford University Press, 2016
919 lehekülge
ISBN 9780198727286

Tänapäeva majandus on globaliseerunud, mistõttu maksejõuetusmenetlused on tihti piiriülesed. Euroopa Liidu liikmesriikide antud valdkonna seadusandlus on väga erinev ning seetõttu on vaja ühtset regulatsiooni. Käesolev teos sisaldab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) kommentaare. Kommentaaride autoriteks on maksejõuetusõiguse spetsialistid. Määrus jõustub juunis 2017, mistõttu on kõigil, kes töötavad kohtutes, ülikoolides või on seotud rahvusvahelise maksejõuetusmenetlusega, võimalik end teose abil viia igakülgselt kurssi uue regulatsiooniga enne selle täielikku rakendumist. Raamat algab sissejuhatava peatükiga, milles selgitatakse maksejõuetusmenetluse määruse eesmärke, üldist tausta ning tehakse ettepanekuid edaspidiseks. Sellele järgnevad määruse iga artikli detailsed kommentaarid.

Tagasi