Esita küsimus elik@nlib.ee

Cases, materials and text on European law and private law

edited by Arthur Hartkamp, Carla Sieburgh & Wouter Devroe

http://www.ester.ee/record=b4677391*est
Oxford (UK) ; Portland (Oregon) : Hart Publishing, 2017
464 lehekülge
ISBN 9781509911875

Sisukord

Raamat „Cases, materials and text on European law and private law” uurib Euroopa Liidu õiguse horisontaalse kohaldatavuse ehk eraisikute vahelise toime ulatust, samuti Euroopa Liidu õiguse suhestumist eraõigusega. Raamatu autorid on pidanud oluliseks pöörata tähelepanu Euroopa Kohtu kohtupraktika tähtsusele liikmesriikide eraõigusele. Esile tuuakse arengud konkurentsiõiguses, põhiõiguste, mittediskrimineerimise, Euroopa Liidu põhiprintsiipide, direktiivide rakendamise (sh kooskõlalise tõlgendamise) valdkonnas ning uuritakse Francovichi vastutuse küsimusi. Lisaks sisaldab käesolev raamat asjakohast kohtupraktikat, milles Euroopa Liidu esmane õigus on otseselt või kaudselt mõjutanud liikmesriikide kohtupraktikat.

Tagasi