Esita küsimus elik@nlib.ee

Schengen

Schengeni lepingu eesmärk: isikute vaba liikumise tagamine Schengeni ruumis. Praktikas tähendab see, et lepinguga ühinenud riikide sisepiiridel ei toimu piirikontrolli ning kontrolli vähenemisest tulenevaid võimalikke negatiivseid tagajärgi vähendatakse kompensatsioonimeetmete abil.

Schengeni õigusruumi kuuluvad 26 riiki: Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Luksemburg, Holland (asutajariigid, liitunud 14.06.1985), Itaalia (27.11.1990), Portugal, Hispaania (25.06.1992), Kreeka (6.11.1992), Austria (28.04.1995), Island, Norra, Rootsi, Taani, Soome (19.12.1996), Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Ungari, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia (21.12.2007), Šveits (12.12.2008), Liechtenstein (19.12.2011).

Schengeni õigusruumiga ei ole liitunud: Iirimaa ja Suurbritannia.

Lepingu sõlminud, kuid veel mitte täielikult Schengeni õigusruumi kuuluvad riigid
: Küpros, Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia.

Schengeni lepingu rakendamise eeldus
: kontrolli ja tõkete kaotamine sisepiiridel, piisavate kompensatsioonimehhanismide ja politseikoostöö olemasolu, välispiiride piisav tase, Schengeni- ja mitte-Schengeni reisijate eraldamine lennuväljadel ning valmidus Schengeni infosüsteemi kasutusele võtmiseks.
——————————————————————
PRESSITEATED
Schengeni laienemise eellugu (eestikeelne memo, 20.12.2007):
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-618_et.htm?locale=en
Schengeni  ala laienemine on jõudmas lõpusirgele (eestikeelne memo, 28.03.2008):
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-472_et.htm?locale=en

Euroopa Komisjoni Schengeni teemaline lehekülg
Välisministeeriumi Schengeni teemaline lehekülg

Vaata ka vastuseid KV andmebaasist:
Mis on Schengeni leping: https://elik.nlib.ee/k-v-andmebaas/?kv_id=119
Millal Eesti ühines Schengeni viisaruumiga?: https://elik.nlib.ee/k-v-andmebaas/?kv_id=736