Esita küsimus elik@nlib.ee

Liikmesriigid, Euroopa Majanduspiirkonna riigid

Euroopa Liidus on kokku 28 liikmesriiki: Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Suurbritannia, Kreeka, Hispaania, Portugal, Soome, Rootsi, Austria, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Bulgaaria ja Horvaatia.

23. juunil 2016 toimunud referendumil hääletasid Suurbritannia kodanikud EList lahkumise poolt. Suurbritannia peaminister Theresa May on üldsusele teada andnud, et EList lahkumise protsessi plaanitakse käivitada enne tuleva aasta märtsi lõppu.

Euroopa Majanduspiikond (EEA)
hõlmab 28 ELi liikmesriiki ning 3 EFTA riiki: Island, Norra ja Liechtenstein.
EEA leping jõustus 1. jaanuaril 1994.

Euroopa Vabakaubanduspiirkonda (EFTA) kuuluv Šveits ei ole negatiivse tulemusega referendumi tõttu liitunud Euroopa Majanduspiirkonnaga.

EEA leping sisaldab endast ELi siseturu nelja põhivabadust: kaupade (v.a. põllumajandus ja kalandustooted), inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumine.

Allikas: Euroopa Liidu portaal;Euroopa Liidu välisteenistus.