Esita küsimus elik@nlib.ee

Lepingute kronoloogia

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse leping (ESTÜ), Pariis (allkirjastati 18. aprill 1951, jõust. 23. juuli 1952. Leping aegus 23. juuli 2002)

Rooma lepingud
Euroopa Majandusühenduse leping (EMÜ), Rooma (allkirjastati 25. märts 1957, jõust. 1. jaanuar 1958)
Euroopa Aatomienergeetika Ühenduse leping (EURATOM), Rooma (allkirjastati 25. märts, jõust. 1. jaanuar 1958)

Ühtne Euroopa Akt, (1986, jõust. 1. juuli 1987)
Tähtsamad muudatused, mida akt sisse viis.

Liitmisleping (allkirjastati 8. aprill 1965 Brüsselis, jõust. 1. juuli 1967)

Euroopa Liidu leping, Maastricht (allkirjastati 7. veebruar 1992, jõust. 1. november 1993)
Tähtsamad muudatused, mida leping sisse viis.

Amsterdami leping (allkirjastati 2. oktoobril 1997, jõust. 1. mai 1999)
Tähtsamad muudatused, mida leping sisse viis.

Nice´i leping (allkirjastati 26. veebruar 2001, jõust. 1. veebruar 2003)
Tähtsamad muudatused, mida leping sisse viis.

Lissaboni leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut (allkirjastati 13. detsembril 2007, jõust. 1. detsember 2009).
Tähtsamad muudatused, mida leping sisse viis.