Esita küsimus elik@nlib.ee

Laienemiste kronoloogia

1952 – Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Luksemburg ja Holland panid aluse Euroopa ühendustele.
1973 – Iirimaa, Taani, Suurbritannia
1981 – Kreeka
1986 – Hispaania, Portugal
1995 – Austria, Soome, Rootsi
2004 – Eesti, Läti, Leedu, Slovakkia, Tšehhi, Sloveenia, Poola, Ungari, Malta, Küpros
2007 – Rumeenia, Bulgaaria
2013 – Horvaatia

Allikas: Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemise peadirektoraat