Esita küsimus elik@nlib.ee

Kandidaatriigid

Kandidaatriigid:

Türgi  (ühinemisläbirääkimisi alustati 3. oktoobril 2005)
Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia (2009. a. oktoobris soovitas Euroopa Komisjon ühinemisläbirääkimisi alustada)
Montenegro (ühinemisläbirääkimisi alustati 29. juunil 2012)
Serbia (kandidaatriigi staatus 2. märtsist 2012, esitas ühinemistaotluse 22. detsembril 2009, 21. jaanuaril 2014 alustati ühinemisläbirääkimistega)
Albania (kandidaatriigi staatus 27. juunist 2014)
Island (ühinemisläbirääkimised otsustati avada 17. juunil 2010, kuid 2013. a. maist otsustas Islandi valitus läbirääkimised peatada)

Potentsiaalsed kandidaatriigid:

Bosnia ja Hertsegoviina
Kosovo (vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu relolutsioonile 1244).

Allikas: Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemise peadirektoraat