Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liidu sümboolika

Lipp – algselt 1955. aastast teise rahvusvahelise organistatsiooni – Euroopa Nõukogu lipuna kasutusel olnud Euroopa lipp võeti ELi institutsioonide poolt kasutusele 1985. aastal.
Tähekeste arv lipul ei ole seotud liikmesriikide arvuga. Arv 12 sümboliseerib täielikkust, täiuslikkust ja ühtsust, mistõttu ei muutu ka ELi laienemisel lipu kujundus.

ELi lipu õige kasutamine koos allalaadimise võimalusega.

Eestis on ELi lipu heiskamise kord sätestatud Eesti lipu seadusega.
Vt ka vastust K &V andmebaasist.
Hümn – meloodia pärineb Ludwig van Beethoveni loodud 9. sümfooniast “Ood rõõmule” ja hümni sõnad Friedrich von Schillerilt. 1972. aastal kuulutati see ametlikult Euroopa hümniks laiemas mõistes.

Euroopa logo võib kolmandate isikute poolt kasutada üksnes siis, kui:
– puudub tõenäosus, et logo kasutaja aetakse segi Euroopa Liidu (European Union) või Euroopa Nõukoguga (Council of Europe);
– logo ei kasutata eesmärkidel või seoses tegevustega, mis on vastuolus Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu eesmärkide ja põhimõtetega.

Allikas: Euroopa Liidu portaal