Esita küsimus elik@nlib.ee

Piiriülene pankrotimenetlus: ettevõtetele teise võimaluse andmine

21.05.2015

Kohustuste täitmisega raskustesse sattunud firmade maksejõuetusmenetluse tõttu jääb igal aastal ELis tööta 1,7 miljonit inimest, sealhulgas 400 000 töökaotust, mis on tingitud piiriülestest menetlustest.

Kolmapäeval, 20. mail kiitis EP täiskogu heaks piiriülestele juhtumitele kehtima hakkava uue õigusloome, mis annab raskustesse sattunud, kuid samas toimivatele firmadele võimaluse proovida enne maksejõuetusmenetlust teisi lahendusi.

Plaanitavad muudatused peaksid aitama luua finantsraskustes ettevõtete “päästmise ja taastamise” kultuuri. Uus õigusloome muudab 2000. aastast kehtivat maksejõuetusmenetluse määrust.

Ülevaadatud määruses on oluliselt täpsustatud terminit “põhihuvide kese”, millest sõltub liikmesriik, kus maksejõuetusmenetlus käivitatakse. Lisaks on õigusloome eesmärgiks hoida ära olukord, kus maksejõuetusmenetluse osapooled üritavad enda kasuks ära kasutada erinevusi riikide seadustes.

Igal aastal puutub ELis maksejõuetusega kokku 200 000 ettevõtet, millest 50 000 tegutseb piiriüleselt. Piiriüleste maksejõuetusmenetluste puhul on tegemist juhtumitega, kus kreeditor ja võlgnik asuvad erinevates liikmesriikides.

 

Allikas: Euroopa Parlament