Esita küsimus elik@nlib.ee

Pevkur: debatt põgenike kvootide üle alles käib

03.06.2015

Täna riigikogu infotunnis arupärimistele vastanud siseminister Hanno Pevkur ütles, et valitsus peab oma seisukoha põgenike vastuvõtmises kujundama 12. juuniks, mil seda asub arutama Euroopa Liidu asjade komisjon.

Riigikogu infotunnis küsis Vabaerakonna saadik Külliki Kübarsepp minister Pevkurilt, kas Euroopa Liidu seadused saavad kohustada liikmesriike rändekvoote vastu võtma. Pevkur möönis, et ka Euroopa Liit ise pole veel kindel, millist õiguslikku alust liikmesriikidele kohaldada, mistõttu on debatt kvootide üle alles käimas.

„Ka liikmesriikide vahel puudub selge üksmeel. Eesti on seda meelt, et kohustuslikus korras ümberasustamise põhimõtteid järgida ei saa ehk see saaks toimuda ainult vabatahtlikkuse alusel, kokkuleppel ÜRO pagulasorganisatsiooniga,“ ütles Pevkur.

„Eesti kujundab oma seisukoha, lähtudes eelkõige Euroopa Komisjoni ettepanekust. Ja loomulikult me arvestame ka õiguslikku baasi, nii Euroopa Liidu õigust kui meie siseriiklikku õigust,“ selgitas Pevkur.

Pevkuri andmetel arutab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohta 12. juunil, seega hiljemalt selleks ajaks peab valitsus oma seisukoha antud küsimuses ka kujundama.

 

Loe edasi: uudised.err.ee